In deze training leer je begrijpen waarom je collega's, leidinggevende en opdrachtgevers zich gedragen zoals ze doen – én... hoe zij tegen jou aankijken. Inzicht in de acht teamrollen van Belbin leert je omgaan met verschillen. Je anticipeert op wat het is in jouw gedrag dat anderen aanzet tot hún gedrag. Na deze training ben je beter in staat om samenwerken soepel te laten verlopen.

Dat leer je niet in één dag. Daarom vind je in deze cursus leeractiviteiten waarmee je - individueel en samen - kunt oefenen in herkennen en waarderen van teamrollen en toepassen van kennis over teamrollen. We gebruiken deze omgeving ook voor coaching.